Drahuškovo
V živote má zmysel len to, čo sme urobili pre druhých.”
Slovensky English Intranet
Zistite viac o našom spoločnom diele
Drahuškovo
Domov komunitného bývania rodinného typu Drahuškovo na pomoc osobám...
Úsmev na tvári našich kamarátov
Drahuškovo
Drahuškovo vytvára chránené dielne pre zdravotne postihnutých a dáva tak...
Venujte svoj čas pomoci iným
Drahuškovo
Budúcnosť autizmom postihnutej populácie na Slovensku ktorá doteraz...
Venujte to, čo Vás nič nestojí a pomôžte naším kamarátom!
Najnovšie projekty »

2017–2018, Rozširovanie terapeutických...

Projekt realizovaný od 2.10.2017 do 30.4.2018 v rámci výzvy Budúcnosť aj s autizmom, ktorú podporila: Hlavné ciele projektu Rozšírenie pomôcok a aktivít...

2014–2017, Podpora od Nadácie J&T

Čím Nadácia J&T pomohla Drahuškovu Drahuškovo predstavuje jedinečný model koexistencie ľudí s autizmom a mladých dospelých z detských domovov, ktorí ukonč...

2017, Podpora z Monaka v rámci No Finis...

S autizmom môže byť aj tak jednoduchá vec ako cestovanie náročnou záležitosťou. Preto Drahuškovo zabezpečuje dopravu klientov vlastnými vozidlami.Vďaka podpore...

18
JÚN
Cesta rozprávkovým lesom
14
JÚN
Zbierka pre Drahuškovo na bilinguálnej škole

Zbierka pre Drahuškovo na bilinguálnej škole

Na Cambridge International School sa na Vianoce 2017 konala zbierka pre vybranú neziskovú organizáciu. A tento rok sa ňou...

13
JÚN
Žanetka oslávila meniny