Služby · Domov na polceste

Súbory na stiahnutie

O projekte

Vďaka projektu Domov na polceste Drahuškovo poskytuje pracovné uplatnenie na pozícii Asistent opatrovateľa pre mladých ľudí z detských domovov, ktorí končia, resp. ukončili pobyt v domove, snažia sa získať uplatnenie v živote, často prvé pracovné skúsenosti a prax a napokon sa osamostatniť.


V Drahuškove mladí ľudia z detských domovov získajú:

  • Príjem a učia sa zaobchádzať so svojimi financiami.

  • Ubytovanie za symbolický poplatok, pričom na izbe nie sú viac ako dve osoby. Priestory sú zariadené moderne, uprostred krásnej prírody a spoločne udržiavané obyvateľmi.

  • Možnosť získať doplnkové vzdelávanie v rámci projektov realizovaných pre tento účel. Drahuškovo poskytlo buď úplnú alebo čiastočnú náhradu finančných nákladov spojených so vzdelávaním a mali sme už kurzy podľa vlastnej voľby „domovákov“, ako napríklad zváračský, opatrovateľský, kadernícky, kozmetický a naposledy dvaja šikovní mladí muži získali vodičský preukaz.

  • Čas na získanie praxe, pracovných skúseností a uváženie ďalších krokov v živote. Ak nedôjde k hrubému porušeniu pravidiel komunity (šikana iných, hrubé správanie, požívanie omamných látok, atď.), nikoho bezdôvodne a nečakane nevyhodíme zo zamestnania.

V Drahuškove nie je prípustná žiadna diskriminácia na základe farby pleti, vierovyznania, orientácie, atď. Našim mottom je pomáhať.


 Prácovná náplň Asistenta opatrovateľa:

  • Asistencia opatrovateľom v Drahuškove pri starostlivosti o dospelé osoby s autzimom. Máme vypracované presné postupy a metodiku práce, ako zvládať rôzne situácie, ktoré pri autizme môžu nastať – do všetkého samozrejme zaučíme!

  • Práca v 3-zmennej prevádzke: ranné, poobedné, nočné. Pri nočných službách ide o prácu v dozornej miestnosti, v ktorej sa dbá na pokojný spánok všetkých klientov a obyvateľov Drahuškova. Nevyžaduje námahu, len nezaspať. 

  • V denných zmenách práca zahŕňa: pomoc autistom pri práci v chránených dielňach (viď foto nižšie), asistencia pri vychádzkach a aktivitách v exteriéri (súčasťou Drahuškova je záhrada a farma), udržiavanie a starostlivosť o poriadok v priestoroch – akoby ste sa starali o vlastnú domácnosť, napokon, je to miesto, kde bývate. 

 Na stiahnutie:

Ponuka zamestnania - asistent opatrovatela


Kontakt:

V prípade záujmu, prosíme, kontaktujte nás buď ako detský domov alebo priamo záujemca:

emailom na: drahuskovo@drahuskovo.sk

alebo telefonicky: 0905 628 812


 

Našimi bránami už prešlo mnoho mladých ľudí z detských domovov a videli sme mnoho šťastných koncov – respektíve začiatkov do nového života. Osamostatnili sa, našli si partnerov a dnes žijú spokojne a samostatne, napokon sme s nimi stále v kontakte. Vzťahy v Drahuškove nie sú len pracovné, ale i priateľské. Naši obetaví zamestnanci mladým ľuďom, ktorí mnoho krát nikdy nezažili, čo je priateľské puto či rodina, radi poskytnú oporu, rady a praktické informácie, ktoré im mali dať rodičia a v domove na to nebol priestor.


Mnohí z nich sa naučili praktickej pomoci v práci s našimi zdravotne postihnutými klientami. Bez ních by sme si našu prácu už ani nevedeli predstaviť. Z mladých ľudí, z ktorých niektorí v minulosti nikdy neboli zamestnaní a nemali dostatočné pracovné návyky až po snaživých a usilovných, ktorí sa chceli dostať nahor z úrovne bezdomovcov či predajcov Nota Bene, sú dnes takmer plnohodnotní, resp. plnohodnotní spolupracovníci, ktorí poháhajú zlepšovať život a opatrovať našich autistov.

Vážime si Vás za to a ďakujeme Vám!

Ako to u nás vyzerá
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_23_37_50448.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_23_43_23389.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_23_52_61484.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_24_0_36221.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_24_8_50217.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_24_26_34661.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_24_35_19524.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_24_43_58364.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_24_54_60562.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_25_3_70946.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_25_15_18873.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_25_26_79698.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_25_38_69821.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_25_48_85927.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_26_9_15387.jpg
Foto_sluzby-·-domov-na-polceste_26_25_54597.jpg