Služby · domov na polceste

Súbory na stiahnutie

Domov na pol ceste Drahuškovo privíta záujemcov o pobyt, ktorí budú zamestnancami - spôsobili vykonávať prácu v starostlivosti o pomoc našich zdravotne postihnutým obyvateľom v Domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení pre autistov Drahuškovo. Ak ste uchádzač ktorý bol akúkoľvek dobu umiestnený v "detskom domove" alebo "náhradnej rodinnej starostlivosti", vyplňte uvedený dotazník a zašlite ho na adresu Drahuškova, prípadne vyplnený mailom na našu e-mailovú adresu. Zaradíme Vás do poradovníka uchádzačov o prácu v Drahuškove.

Naši spolupracovníci - pomocníci, zamestnanci DSS a ŠZA Drahuškovo a súčasne klieti DPC Drahuškovo sú našimi kamarátmi a súčasne veľmi významnými asistentami. Mnohí z nich sa naučili praktickej pomoci v práci s našimi zdravotne postihnutými klientami. Bez ních by sme si našu prácu už ani nevedeli predstaviť. Z "detí" ktoré niektoré v minulosti nikdy neboli zamestnané a nemali dostatočné pracovné návyky až po snaživých a usilovných, ktorí sa chceli dostať nahor z úrovne bezdomovcov, či maximálne predajcov Nota Bene sú dnes temer plnohodnotní spolupracovníci, ktorí moháhajú zlepšovať život a opatrovať našich autistov. Vážime si Vás za to a ďakujeme Vám!

Služby - domov na polceste
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_16_77729.jpg
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_19_81983.jpg
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_22_14795.jpg
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_24_26753.jpg
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_29_87471.jpg
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_32_69291.jpg
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_35_69141.jpg
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_42_22570.jpg
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_44_77038.jpg
Foto_sluzby---domov-na-polceste_18_46_52459.jpg