Chránené dielne Drahuškovo - informácie

DRUH CHRÁNENÝCH DIELNÍ
Od 1.3. 2012 sa začala prevádzka Chránených dielní Drahuškovo v Komunitnom centre Drahuškovo. Vytvorené sú podmienky na prácu pre desať zamestnancov so zdravotným postihnutím v našich dielňach:
- hrnčiarska dielňa (výroba predmetov z keramiky, modelovanie, maľovanie, glazovanie, vypaľovanie)
- stolárska dielňa (vyrezávanie umeleckých a úžitkových predmetov,m vtáčie búdky...)
- multifunkčná umelecká dielňa (práca s textilom, maľovanie, šitie, batikovanie)
- príručná kuchynka (príprava občerstvenia, pečenie domáceho chleba, koláčov)
- práčovňa (triedenie, pranie prádla)
- kuchynská dielňa (pomoc kuchárom pri príprave stravy, nosenie stravy, prestieranie)

PONUKA ZAMESTNANIA
Poskytujeme pracovné činnosti v chránených dielňach (CHD) na vytvorené miesta zamestnancov so zdravotným postihnutím s nasledujúcimi podmienkami:
- osoba staršia ako 16 rokov
- priznanie rozhodnutia o oslabení zdravotného stavu viac ako 60% postihnutia prostredníctvom Sociálnej poisťovne
- schopnosť samostatného pohybu
- pre zamestnancom poskytujeme dohľad, asistenciu, sociálnu pomoc a stravu priamo v Drahuškove
- v prípade záujmu je možné zaradenie do CHD formou s celotýždňovým ubytovaním

Práca v chránených dielňach 2019
Foto_chranene-dielne-drahuskovo---informacie_32_45_32281.jpg
Foto_chranene-dielne-drahuskovo---informacie_33_22_15453.jpg
Foto_chranene-dielne-drahuskovo---informacie_33_38_79926.jpg