Ako podporiť

Ako môžete pomôcť Drahuškovu?

Podporu našim deťom v Drahuškove môžete vyjadriť tým, že si zakúpite náš:

A) Kupón vďaky ročný  osvojenie „kamaráta“ (dieťa so zdravotným postihnutím) alebo „domováka“ (asistent mladý dospelý z detského domova) v sume 3 333,- EUR na rok

  • Podpora konkrétneho z našich kamarátov alebo domovákov (radi Vám zašleme prezentačný materiál s profilmi kamarátov aj domovákov)   
  • Podporovateľa budeme pravidelne informovať o živote a dianí v Drahuškove, o vybranom osvojenom kamarátovi, domovákovi, o našom živote, bude mať otvorené dvere na návštevu Drahuškova a návštevu svojho podporovaného a stretávanie pri slávnostných príležitostiach
  • v Drahuškove
  • Alebo všeobecná podpora centra na rok bez udania konkrétnej osoby

B) Kupón vďaky mesačný (jednorazovo, alebo opakovane)  v sume 333,- EUR na mesiac,  na podporu zariadenia, hradenia jeho prevádzky, nákup prostriedkov osobnej potreby pre kamarátov a domovákov, nákup prostriedkov a pracovných pomôcok do chránených dielní, vzdelávacích a rehabilitačných prostriedkov.
Podporovateľa budeme pravidelne informovať o živote a dianí v Drahuškove, o všetkých našich kamarátoch a domovákoch, bude mať otvorené dvere na návštevu Drahuškova a stretávanie pri slávnostných príležitostiach v Drahuškove  Toto budú Vaše aj naše šťastné trojky;

C) Dobrovoľná suma - finančný sponzorský príspevok na kamaráta, domováka, alebo na centrum na číslo účtu: ČSOB Banka č.ú.: 4030417454/7500, IBAN SK92 7500 0000 0040 3041 7454

D) Naturálny sponzorský príspevok (darovanie materiálu, služby);

E) Podpora z neziskových organizácií, ktoré sa venujú podpore sociálnej starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých (aktuálne zapojenie sa do grantových aktivít a projektov);

F) 2% z daní fyzických a právnických osôb

G) Darcovská SMS pri aktuálne prebiehajúcich väčších mediálnych projektoch;

Vyberte si formu podpory, ktorá Vám vyhovuje a staňte sa členom našej Drahuškovskej šťastnej rodiny. Radi sa s Vami porozprávame osobne, prípadne nám zavolajte 0905 62 88 12, MUDr. Jozef Šóth, CSc.
Radi Vám pomôžeme rozhodnúť sa. Poradíme Vám, ako môžete pomôcť našim deťom.

Náhradné plnenie
Zamestnávate 20 a viac osôb?

Ak vo Vašej firme zamestnávate 20 a viac osôb, ste zo zákona (č. 139/2008 Z.z. o službách zamestnanosti) povinní zamestnať aj “invalidného občana“ alebo zaplatiť štátu pokutu (931,- EUR / za každého ZP občana, ktorý Vám chýba do povinného odvodu suma platná pre rok 2012).

My Vám ponúkame výhodnejšie riešenie:
v budúcnosti využite náhradné plnenie pre tento rok... a ďalšie. Náhradné plnenie znamená, že namiesto zaplatenia pokuty štátu, môžete nakúpiť výrobky z našej chránenej dielne, kde pracujú naši zdravotne postihnutí zamestnanci. Hodnota zákazky môže byť až o 104,- € nižšia za každého jedného zdravotne postihnutého zamestnanca ako pokuta.