2013–2015, Sme samostatnejší!

Dĺžka trvania projektu · 2013 - 2015

Úvod

V období dvoch rokov, od 1.6.2013 do 30.6.2015, bol v Drahuškove realizovaný projekt pod názvom „Sme samostatnejší!“, č. SS-1-33, ktorého cieľom bolo vytvoriť a zosumarizovať metodiku práce s ľuďmi s autizmom s účelom vzdelávania k vyššej samostatnosti.

Partnerskou organizáciou projektu bola Nórska autistická spoločnosť (Autismeforeningen i Norge) s centrom v Osle, ktorá je združením rodičov detí s autizmom a venuje poskytovaniu pomoci a poradenstva, a zástupcovia z Univerzity Oslo, Prof. Stephen Von Tetzchner a Elizabeth Grindheim.

Ako prebiehal projekt

V rámci projektu boli zorganizované vzdelávacie workshopy a realizácia bola rozdelené do niekoľkých fáz:

Úvodná - teoretická časť

V októbri 2013: Výmena skúseností a poznatkov prostredníctvom pracovnej cesty zástupcov Drahuškova do Nórska. Partnerská organizácia zabezpečila vzdelávacie workshopy rozdelené do niekoľkých dní, počas ktorých mali "drahuškáči" možnosť nazrieť do sveta autizmu v Nórsku.

   
   

V decembri 2013: V Drahuškove bol zorganizovaný workshop, na ktorý boli prizvaní zástupcovia partnerskej organizácie a Univerzity Oslo, ktorí podporili Drahuškovo svojimi vedomosťami už pri jeho zrode. 

 

Implementačná časť

Marec 2014 - marec 2015. Boli zostavené plány a vytýčené ciele v štyroch oblastiach: pracovná, záujmová, sebaobslužné činnosti a oblasť komunikácie. Nasledovalo priebežné implementovanie nových postupov práce do praxe, sledovanie ich dopadu a efektívnosti. Bola zhotovená publikácia, ktorá popisuje pracovné postupy použité v projekte.

Príručka Vzdelávanie a výchova ľudí s autizmom k vyššej samostatnosti

Je dostupná zadarmo na stiahnutie:

Záverečná časť

Apríla 2015 - jún 2015: Vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých počas projektu. Bol zrealizovaný záverečný workshop v prítomnosti zástupcov partnerskej organizácie a zástupcov z Univerzity Oslo a zástupcov organizácie Socia sprostredkujúcej grant, na ktorom bola vyhodnotená efektívnosť metodiky a dosiahnuté ciele.

   

V závere bol zorganizovaný workshop pre verejnosť, na ktorom boli taktiež prezentované výsledky projektu a publikácia Vzdelávanie a výchova ľudí s autizmom k vyššej samostatnosti. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia iných a podobných organizácií zaoberajúcich sa prácou s ľuďmi s autizmom.

Vzdelávanie ľudí s autizmom je záležitosť celoživotná. Mnohí sú odkázaní na neustálu asistenciu, avšak systematickým vzdelávaním v ranom detstve možno výrazne znížiť prejavy a dôsledky autizmu a mentálneho postihnutia v neskoršom veku v porovnaní s tým, než by tomu bolo bez vzdelávania. 

Na to je potrebná funkčná a efektívna metodika vzdelávania, ktorej presné nasledovanie vedie k pokroku a zvýšeniu samostatnosti a predovšetkým je široké používanie a všeobecná akceptácia. Celoživotné vzdelávanie nestačí aplikovať v zariadeniach sociálnej starostlivosti, no je to potrebné i v domácom prostredí, každodenne a neustále.

 

 

Socia

 

Zástupcovia Drahuškova v Nórsku, Oslo, október 2013
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_34_12_78314.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_34_13_45190.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_34_15_87086.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_34_16_81692.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_34_18_56550.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_34_19_68294.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_34_21_98973.jpg
Zástupcovia partnerskej organizácie v Drahuškove, december 2013
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_33_6_35015.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_33_7_91891.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_33_8_14163.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_33_9_15218.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_33_11_68595.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_33_12_92034.jpg
Prezentačná výstava, Polus, Bratislava, marec 2014
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_36_4_24027.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_36_5_76613.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_36_9_92000.jpg
Výstava, Radničkine trhy v Bratislave, september 2014
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_49_0_16117.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_49_1_84738.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_49_2_35052.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_49_3_30498.jpg
Workshopy v závere projektu, máj - jún 2015
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_50_52_42873.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_50_54_61808.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_50_55_56990.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_50_57_42488.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_50_58_92552.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_51_0_78363.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_59_41_22385.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_59_42_79788.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_59_44_93593.jpg
Foto_sme-samostatnejsi-2013-2015_59_46_16919.jpg