2012, Drahuškovo pre zmysluplný život

Dĺžka trvania projektu · 2012
Súbory na stiahnutie

O PROJEKTE

Drahuškovo pre zmysluplný život, je projektom pre mladých dospelých prichádzajúcich z detských domovov do domova na polceste v Drahuškove. Mladí dospelí sú v Drahuškove zamestnaní ako pomocní terapeuti a je im poskytnuté ubytovanie a strava. Každý z nich si však prináša rôzne zranenia a prekážky, ktoré im bránia v plnom rozvoji svojho potenciálu a uplatnení na voľnom trhu práce. Pre úspešný a samostatný život sú nevyhnutné aj ďalšie sociálne zručnosti. Patrí medzi ne najmä manažment osobných financií, sociálne zručnosti pre udržanie pracovného miesta, schopnosť adekvátnej komunikácie s úradmi a zamestnávateľom. Projekt prináša vyladenie všetkých oblastí, ktoré majú priamy súvis a dopad na zmysluplný život, ktorý chce žiť každý z mladých dospelých.

Zapojenie mladých dospelých absolventov detských domovov začalo ako doplnková aktivita k primárnej, ktorou je starostlivosť o dospelých ľudí s autizmom. V komunitnom centre Drahuškovo, našlo miesto pre zmysluplný život 10 dospelých ľudí s autizmom a príbuznými postihnutiami. Pri koncipovaní projektu sme hľadali riešenie ako naozaj zmysluplne zapojiť ďalšiu cieľovú skupinu, ktorá bude môcť reálne pracovať s dospelými ľuďmi s autizmom. Pri realizácii projektu boli identifikované ohrozenia, ktoré chceme riešiť projektom Drahuškovo pre zmysluplný život. Zistili sme, že mladí dospelí potrebujú viac starostlivosti, potrebujú sprevádzanie, ktoré zahŕňa supervíziu aj sociálne poradenstvo. Potrebujú pre úspešný život rozvoj životných zručností aj manažment osobných financií. Pre ich budúci samostatný život potrebujú aj rozvoj v oblasti ďalšieho vzdelávania, aby získali konkurenčnú výhodu na trhu práce. V Drahuškove začala ich cesta a my chceme, aby pokračovala k samostatnému životu.

 

Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom

 

PRIEBEH PROJEKTU

Priebežné informácie o pokračovaní projektu Drahuškovo pre zmysluplný život

1) analýza a plán projektu
2) výber lektorov, administratívne a legislatívne odborné úkony
3) harmonogram projektu
.. Identifikácia problémov mladých dospelých a spolupráca s trénermi a supervízormi
.. Tréningy vzdelávania v oblasti rozvoja životných zručností a manažmentu osobných
financií.
1. Cieľ - Získanie schopnosti manažovať svoje financie a rozšírenie životných zručností
2. Cieľ - Sociálne rehabilitovanie mladých dospelých
3. Cieľ - Rozšírenie pracovných zručností pre uplatnenie na trhu práce

Tréningy:
- učastníci boli otvorení aj voči trénerom, čo uľahčilo„prelamovať ľady“
- učastníci odchádzali motivovaní pre ďalšiu spoluprácua pre splnenie svojich záväzkov, ku ktorým sa rozhodli každý vo svojej úlohe
- na záver stretnutia si každý účastník stanovil pre sebaúlohu, na ktorej bude pracovať do ďalšieho stretnutia.
- účastníci boli nastavení od začiatku na spoluprácu

Vzdelávanie v oblasti rozvoja životných zručností a manažmentu osobných financií (I.čast).
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_58_25_31644.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_58_37_38235.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_58_41_63934.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_58_45_35064.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_58_49_80838.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_58_53_15645.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_59_8_95212.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_59_12_31174.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_59_16_45968.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_59_20_77588.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_59_27_98105.jpg
Individuálna práca s mladými dospelými.
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_1_7_67966.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_1_13_46964.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_1_26_89417.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_1_47_13377.jpg
Spoločne vyberáme kurzy - máme obavy - výber nie je jednoduchý, ale - v živote to určite využijeme.
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_2_55_57452.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_2_59_63916.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_3_5_72689.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_3_17_22618.jpg
Rozšírenie pracovných zručností pre uplatnenie na trhu práce, Rudko si rozširuje svoje pracovné zručnosti na kurze autoškoly.
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_3_56_44818.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_3_59_27842.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_4_2_22298.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_4_5_38297.jpg
Zuzka sa pripravuje na záverečný test z ošetrovateľského kurzu a 22.5.2012 preberá certifikát.
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_4_31_36074.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_4_41_62923.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_4_44_79599.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_4_59_17485.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_5_4_46647.jpg
Deniska prišla do Drahuškova na konzultácie 20120218.
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_6_22_56867.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_6_27_73344.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_6_31_71312.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_6_35_41502.jpg
Alenka z NDS v Drahuškove vedie konzultácie 20120428.
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_9_4_10084.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_9_7_36773.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_9_10_38355.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_9_14_67566.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_9_17_80365.jpg
Sprevádzanie, praktická pomoc pri vybavovaní.
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_10_28_96857.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_10_41_17804.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_11_14_12541.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_11_21_20637.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_11_31_63916.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_11_36_86314.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_11_39_88837.jpg
Michal pricestoval vlakom 20120310
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_13_14_30740.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_13_18_96011.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_13_22_80041.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_13_26_84823.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_13_30_67698.jpg
Workshop projektu domov II. - výmena skúseností vo Zvolene 14.3. 2012.
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_15_11_38944.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_15_15_55289.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_15_18_61011.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_15_22_96772.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_15_25_92745.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_15_28_63827.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_15_31_11469.jpg
Foto_drahuskovo-pre-zmysluplny-zivot_15_35_26263.jpg