2017-2018, Rozširovanie terapeutických metód v KC Drahuškovo

Dĺžka trvania projektu · 2.10.2017 - 30.4.2018

Projekt realizovaný od 1.10.2017 do 31.3.2018 v rámci výzvy Budúcnosť aj s autizmom, ktorú podporila:

Hlavné ciele projektu

  1. Rozšírenie pomôcok a aktivít v rámci muzikoterapie, ktorá je v Drahuškove používaná ako jedna z terapeutických metód.
  2.  Rozšírenie pomôcok a
    nástrojov pre prácu v chránenej dielni na úseku práce s vlnou.

Okrem zmysluplného využitia času pre ľudí s autizmom, práca v chránených dielňach prispieva aj k rozvoju ich zručností a schopností, k rozvoju jemnej motoriky a rozvoju intelektu - pozorovanie cyklu vzniku (výroby) predmetov. Muzikoterapia preukázateľne plní terapeutickú úlohu pre ľudí s autizmom.

Prečo projekt realizujeme

Mali sme možnosť zoznámiť sa s novou formou muzikoterapie - pomocou zapožičaných bubnov – a taktiež sme začali pracovať s vlnou. Obe aktivity sa stali v Drahuškove veľmi obľúbenými a klienti –  naši „kamaráti“ – prejavili záujem o ich ďalšie rozvíjanie. Rozhodli sme sa zaobstarať vlastné a rozširujúce zariadenie na na realizáciu týchto aktivít a ďakujeme Nadácii Volkswagen, že sa rozhodla podporiť práve náš projekt. Pri výbere vhodných nástrojov sme vychádzali z dobrej praxe podobných a partnerských zariadení doma aj v zahraničí.

 Priebežne budeme aktualizovať informácie o priebehu projektu.