Domov
... Reg. MV SR c: VVS/1-900/90-27653-2 ... IČO: 30801168, DIČ: 2022136567 ... Číslo účtu: OTP Banka č.ú.: 8970976/5200 ...
IBAN: SK77 5200 0000 0000 0897 0976, BIC kód: OTPV SK BX

 ... v živote má zmysel len to, čo sme urobili pre druhých!
Prehraj / stiahni TV JOJ
Drahuškovo
Vstúpte
Vstúpte
Sponzori
Vstúpte Dve percenta
Drahuškovo pre zmysluplný život Drahuškovo Facebook
Dobrá krajina Drahuškovo Kúpte si darček z Drahuškova
     

Kto sme Občianske združenie Drahuška a my... vzniklo za účelom pomoci jednotlivcom postihnutým autizmom, ale aj ich rodinám, nakoľko vidíme a zažívame výrazné nedostatky v starostlivosti o takto postihnuté osoby v dospelosti. Jedný z hlavných cieľov je vybudovanie a prevádzka Komunitného centra Drahuškovo.
Čo je Drahuškovo Domov komunitného bývania rodinného typu Drahuškovo na pomoc osobám s autizmom a podobnými postihnutiami je: Špecializované zariadenie pre klientov s autizmom, Domovom sociálnych služieb, kde klienti nie sú “opatrovaní a strážení”, naopak, zastávajú pozíciu rovnocenných partnerov personálu. Domov na polceste, dáva príležitosť absolventom detských domovov uplatniť sa ako personál a ponúka im možnosť rozvíjania svojho odborného vzdelania. Chránené dielne - zmysluplná práca zdravotne postihnutých. Celoživotné vzdelávanie pre osoby s autizmom a ostatných obyvateľov Drahuškova.
         
DRAHUŠKOVO  GPS: S 48,72350° X V 17,66280° 
Drahuška a my..., o. z., Košická 56, 821 08 Bratislava, tel.: ++421 905 628812, fax: ++421 2 64779033
Realizačné pracovisko: Komunitné centrum Drahuškovo, Drahuškovo 828. 916 16 Krajné tel: 032 321 99 32
E-mail: drahuskovo@drahuskovo.sk
Kancelária: Košická 56, 821 08 Bratislava, tel.: 02 507 02 676
STANISLAV ŠTEPKA OSOBNÝ DOPIS DRAHUŠKOVU