13
NOV

Podpora Nadácie Via Pribina

Vďaka podpore Nadácie Via Pribina https://nadacia-granvia.sk/ sa nám v priebehu roku 2023 podarilo zrealizovať projekt s názvom Drahuškovo - je nám tu dobre. Jeho hlavným cieľom bolo zlepšiť životné podmienky a zvýšiť bezpečnosť v Drahuškove. Za hlavný benefit tohto projektu považujeme bočné prekrytie prechodového chodníka medzi budovami prostredníctvom fólie. Dali sme vyrobiť aj regály do žehliarne s prekrytím, tzv. roldor skriňu, zakúpili sme nové matrace, záhradné hojdačky, sušičku potravín a pri zvieratkách pribudol nový kompostér. Súčasťou projektu je aj umiestnenie altánku v blízkosti záhrady, ktorý bude slúžiť na terapeutické a relaxačné účely.

Koncom júla sme mali tú česť a mohli sme u nás privítať návštevu z Nadácie Via Pribina a ukázať, čo všetko tu robíme a ako tu žijeme.

Sme veľmi vďační za prejavenú priazeň a finančnú podporu Nadácie Via Pribina. Ďakujeme!

Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina
Podpora Nadácie Via Pribina