2
APR

2. apríl - svetový deň povedomia o autizme

2. apríl - svetový deň povedomia o autizme sa nesie v znamení modrej farby, ktorá je symbolom komunikácie. Práve komunikácia, sociálne vzťahy a predstavivosť predstavujú pre osoby s autizmom výrazné obmedzenie. Autizmus je osobitý spôsob bytia. Byť osobitý, je byť výnimočný...takí sú aj naši Drahuškáči. Ďakujeme Vám priatelia za Vašu priazeň, pomoc a podporu, ktorá sa v dnešnej dobe stáva žiadúcou pre nás všetkých.

2. apríl - svetový deň povedomia o autizme
2. apríl - svetový deň povedomia o autizme
2. apríl - svetový deň povedomia o autizme
2. apríl - svetový deň povedomia o autizme
2. apríl - svetový deň povedomia o autizme
2. apríl - svetový deň povedomia o autizme