30
APR

Autizmus – samota, ktorá nebolí

Konferencia s názvom „Autizmus – samota, ktorá nebolí“ sa uskutočnila dňa 29. 4. 2019 v priestoroch Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied. V gescii  Trnavský samosprávny kraj, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  OZ Spoločnosť pre zmysluplný život v Trnave,  Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Trnave.

Na konferencii odzneli odborné príspevky o postihnutiach z oblasti poruchy autistického spektra a niektoré iné. MUDr. Jozef Šóth, CSc. vystúpil s prezentáciou o fungovaní a práci Komunitného centra Drahuškovo ako jediného neverejného poskytovateľa sociálnych služieb pre dospelé osoby s autizmom na Slovensku s trvalou prevádzkou a zdôraznil ťažko deficitnú situáciu a NEstarostlivosť štátu o občanov s autizmom. 

Konferencia vyjadrila podporu  aj „petícii občanov“, ktorá vyjadruje požiadavku osôb s autizmom a ich rodín na riešenie tejto katastrofálnej situácie na Slovensku, počas  konferencie o problémoch osôb s autizmom  poruchou autistického spektra v priestoroch Národnej rady SR z 9. 4. 2019.

Podporte túto petíciu aj Vy  ďakujeme!

Prosíme, zapojte sa do petície na zlepšenie života ľudí s autizmom »

Autizmus – samota, ktorá nebolí
Autizmus – samota, ktorá nebolí
Autizmus – samota, ktorá nebolí
Autizmus – samota, ktorá nebolí
Autizmus – samota, ktorá nebolí
Autizmus – samota, ktorá nebolí
Autizmus – samota, ktorá nebolí