13
DEC

Kniha venovaná Drahuškovu

Spisovateľ, náš priateľ a podporovateľ  Ing. Lojzko Milošovič napísal a vydal novú, v poradí už jedenástu  knihu: "Dlhá cesta zlatej smrti", vydavateľstvo Veda SAV. 


Svoju novú knihu opäť venoval Drahuškovu. Dňa 11. 12. 2018 sa uskutočnil slávnostný krst knihy. Súčasťou stretnutia bola aj zbierka na podporu Komunitného centra Drahuškovo. 


Ďakujeme autorovi a želáme veľa ďalších osobných aj literárnych úspechov. 


Všetci Drahuškáči 

Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu
Kniha venovaná Drahuškovu