29
OKT

Nový výskum o autizme môže všetko obrátiť hore nohami

Dr. Skorich taktiež verí, že tieto zistenia majú potenciál ovplyvniť spôsob, akým nazeráme na autizmus.

Nová štúdia, ktorú vykonali vedci z Austrálskej národnej univerzity (ANU), by mohla úplne naruby obrátiť spôsob, akým uvažujeme o autizme.


Zatiaľ čo momentálne prevláda názor, že ťažkosti v sociálnych a komunikačných zručnostiach tvoria jadro tohto stavu, nový výskum naznačuje, že uvedené problémy by mohli prameniť z odlišného spôsobu, akým ľudia s autizmom spracovávajú informácie.

„Autizmus sa diagnostikuje na základe ťažkostí v sociálnej interakcii, ako napríklad problém v komununikácii s inými ľuďmi,“ hovorí Dr. Daniel Skorich z ANU Research School of Psychology.

„Ale úlohu tu zohrávajú aj vnemové faktory. Napríklad, ľudia s autizmom majú pri spracovávaní pozorovaných tvárí väčší sklon zameriavať sa na ich jednotlivé časti než na tvár ako celok.

Našli sme predbežné dôkazy o tom, že vnemové ťažkosti spojené so začlenením jednotlivej informácie do celku sú práve tým kľúčom, ktorý vedie k problémom v sociálnej interakcii.

Aby ste z podnetu odvodili význam, je potrebné získanú informáciu niekam zaradiť, a my sme preukázali, že sa to týka aj chápania v sociálnej oblasti.“

Dr. Skorich taktiež tvrdí, že tieto zistenia majú potenciál ovplyvniť spôsob, akým na autizmus nazeráme a zaobchádzame s ním.

„Pohľad na tieto dva aspekty súvisiace so správaním ako na súčasť jedného celku hádže na problematiku autizmu nové svetlo, ktoré by mohlo mať dopad na intervenciu a starostlivosť. Mohlo by tiež poskytnúť nové porozumenie tomu, aké genetické markery je potrebné hľadať,“ uvádza Dr. Skorich.

Tiež dúfa, že tento výskum bude možné použiť v porozumení úzkosti a depresie.

„V súčasnosti, úzkosť a depresia, ktorú ľudia s autizmom pociťujú, má v tejto skupine ľudí často vyšší výskyt než u zvyšku populácie a považuje sa za dôsledok pocitu odlúčenosti od ostatných.“


Celý výskum (eng): http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-015-2623-2 
Originál článku zo 14.10.2015 (eng): http://www.anu.edu.au/news/all-news/new-research-to-turn-autism-on-its-head#

 
Článok bol reprodukovaný s povolením autora.

Nový výskum o autizme môže všetko obrátiť hore nohami
Nový výskum o autizme môže všetko obrátiť hore nohami
Nový výskum o autizme môže všetko obrátiť hore nohami