19
SEP

Radničkine trhy - Bratislava

V rámci projektu "Sme samostatnejší!" podporeného Nórskymi grantami sa Drahuškovo v dňoch 19. - 20.9.2014 zúčastnilo Radničnkinych trhov na Primaciálnom námestí v Bratislave, na ktorých bol odprezentovaný nielen spomínaný projekt, ale aj výrobky z chránených dielní. O stánok, informácie i výrobky bol veľký záujem. Ďakujeme!

 

 foto Samo Šóth

 

 

Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava
Radničkine trhy - Bratislava