4
OKT

Krst knihy venovanej Drahuškovu

Ďakujeme nášmu priateľovi, spisovateľoví Ing. Alojzovi Milošovičovi za podporu Drahuškova.

Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu
Krst knihy venovanej Drahuškovu