20
OKT

Oslava 620. výročia písomnej zmienky o obci Krajné

Oslava 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné - Drahuškovo bolo medzi pozvanými hosľami.

Oslava 620. výročia písomnej zmienky o obci Krajné
Oslava 620. výročia písomnej zmienky o obci Krajné
Oslava 620. výročia písomnej zmienky o obci Krajné
Oslava 620. výročia písomnej zmienky o obci Krajné
Oslava 620. výročia písomnej zmienky o obci Krajné
Oslava 620. výročia písomnej zmienky o obci Krajné