20
OKT

Andy farmár

Oslava 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné - Drahuškovo bolo medzi pozvanými hosľami.

Andy farmár
Andy farmár
Andy farmár
Andy farmár
Andy farmár
Andy farmár