11
NOV

Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť

Praktická časť (tvorivé dielne, práca v exterieri, recyklácia), kurz sebeobrany, workshop, záverečný test, odovzdávanie certifikátov - "inštruktori sociálnej rehabilitácie" - podľa s § 79 odst. 1 písm. h) bod 1 a § 86 a § 91 odst 3 Zákona 448/2008 Z.z. Blahoželáme úspešným absolventom kurzu! 

Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť
Akreditované odborné vzdelávanie - praktická časť