6
MÁJ

Doplnení výsadby v Drahuškove

Ďakujeme priateľom z firmy GREEN LAND, spol s.r.o. z Liptovského Mikuláša za prácu a sponzorskú pomoc pri doplnení výsadby v Drahuškove

Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove
Doplnení výsadby v Drahuškove