2018-2019, Na ceste k samostatnosti

Dĺžka trvania projektu · 15.3.2018 - 30.4.2019

Tento projekt podporila Nadácia EPH a jeho hlavným cieľom je zabezpečenie a udržateľnosť pracovných miest pre mladých dospelých z detských domovov, ktorí už ukončili svoj pobyt v domove, a pracujú v Drahuškove na pozícii Asistenta opatrovateľa.

Obdobie realizácie projektu: marec 2018 – apríl 2019.

Nadácia EPH

Východiská projektu

V rámci predošlých a podobne zameraných projektov boli zrealizované kurzy podľa vlastnej voľby asistentov, ktorých cieľom bolo viesť ich k osobnému i kariérnemu rastu. Taktiež bola zhotovená príručka Zelená do života slúžiaca ako sprievodca základnými poznatkami pre mladého človeka pri vstupe do dospelosti. Príručka je voľne dostupná na stiahnutie v PDF verzii alebo v tlačenej verzii priamo v Drahuškove či v kancelárii v Bratislave (v prípade záujmu možné poslať poštou).

Príručka Zelená do života
Avšak uvedomujeme si, že vstup do dospelosti a krok k zodpovednému osamostatneniu je oveľa komplexnejšou záležitosťou a o to ťažšou, ak mladý človek nemá oporu a zázemie v rodine a blízkych, prípadne ich ani vôbec nepozná, s čím sa často stretávame u mladých dospelých z detských domovov pracujúcich v Drahuškove.

Preto sme v tomto projekte zvolili cestu individuálnych vzdelávacích plánov zameraných tentokrát nielen na našu primárnu cieľovú skupinu, ktorou sú ľudia s autizmom, ale práve na týchto „domovákov“. Každému domovákovi bol pridelený osobný tútor, ktorý ho počas obdobia projektu viedol, rozpracoval jeho osobný – individuálny plán vzdelávania a stanovil krátkodobé a dlhodobé ciele.

Doplnkové vzdelávanie v Drahuškove

Individiuálne vzdelávacie plány

V rámci projektu sme prizvali organizáciu Rada pre poradenstvo v sociálnej práci na školenie, ktorá vychovávateľom, odborným pracovníkom a taktiež „domovákom“ poskytla skupinové a následne individuálne školenia ohľadom individuálnych vzdelávacích plánov: čo predstavujú, čo obnášajú a ako môžu človeku pomôcť v osobnom rozvoji. Skupinových školení sa zúčastnili všetci zamestnanci; individuálnych školení sa zúčastnili len tútori a im zverení asistenti. 

 


Kurz o finančnej gramotnosti

Na základe záujmu mladých dospelých z detských domovov pracujúcich v Drahuškove bol zrealizovaný taktiež kurz o finančnej gramotnosti, na ktorom sa asistenti dozvedeli ako efektívnejšie zaobchádzať so svojimi peniazmi a úsporami. Kurz bol zameraný na oboznámenie sa s tým, ako si vytvoriť finančnú rezervu potrebnú do budúcnosti. Školitelia zo spoločnosti Business Education prezentovali účastníkom kurzu ako si vytvoriť najvýhodnejší bežný účet, sporiaci účet, ako si vybrať dobrú zdravotnú poisťovňu a oboznámili ich s možnosťami sporenia na dôchodok. Týmto témam je potrebné sa naďalej venovať aj v budúcnosti a asistenti pracujúci v Drahuškove dostanú poradenstvo v tejto oblasti na základe individuálnej potreby.

Kurz finančnej gramotnosti
Kurz finančnej gramotnosti


Stretnutie s bývalými asistentami

Na konci marca sme v Drahuškove zrealizovali plánované a očakávané stretnutie s bývalými asistentami, ktorí tiež pracovali v Drahuškove a už majú za sebou ten veľký krok k osamostatneniu. 

Bývali asistenti rozpovedali svoje príbehy; čo všetko im Drahuškovo dalo. Upozorňovali súčasných asistentov zamestnaných v Drahuškove, že najskôr je dôležité mať zabezpečené bývanie, aby neskončili na ulici, nasporené peniaze a samozrejme prácu. Poukazovali na to, ako je dôležité prebrať zodpovednosť sám za seba, no na druhej strane spomenuli, že je fajn sa o niekoho „oprieť“, mať blízkeho človeka, na ktorého sa môžu obrátiť v prípade, keby potrebovali pomoc, alebo sa zdôveriť. Hovorili o svojich skúsenostiach, pozitívnych aj negatívných. Je dobré, že aj v negatívnych zážitkoch dokážu nájsť a čerpať niečo pozitívne, poučiť sa zo svojich chýb, uvedomiť si ich a neopakovať ich. Okrem vyššie spomínaného, sa bývalí asistenti, zhodli v tom, že k splneniu si túžby osamostatniť sa je potrebná a veľmi dôležitá aj odvaha

Stretnutie s bývalými asistentami Stretnutie s bývalými asistentami


Kurzy vodičského oprávnenia

Dvaja mladí muži pracujúci v Drahuškove v rámci projektu na ceste k vlastnému osamostatneniu prejavili záujem absolvovať kurz na získanie vodičského oprávnenia. Drahuškovo im na túto inciatívu prispelo sumou vo výške 20% z ceny kurzu. Časť sumy bola vyzbieraná vďaka podpore na portáli Ľudiaľuďom.sk. Ako prejav úprimného záujmu o kurz, zvyšok sumy Milan a Kristián uhradili na splátky.

Kristián a Milan

Vodičské preukazy
 


Vlastnými slovami o autoškole:

„Prišiel ten čas, na ktorý som sa tešil, ale boli tam aj menšie stresy….áno rozprávam o prvých hodinách teórie v autoškole na Myjave. Je veľkou výhodou, že pána inštruktora viac-menej poznám, prispieva to k môjmu seba odhodlaniu  ...a ľahšie sa učím.

Už pred prvým stretnutím som sa učil dopravne značky, takže nešiel som tam úplné stratený. Na hodinách mám napnuté uši a počúvam čo rozpráva pán inštruktor. Snažím sa z učiva si čo najviac zapamätať, dopravne značky mi veľmi idú a na križovatkách musím ešte trochu popracovať. Mám pocit, že s otázkami v teste sa budem musieť popasovať ….stále tam mám nejaké pochybnosti, no som na začiatku a snažím sa. Chcem dokázať sám sebe, že mám na to. Keby mi to išlo tak, ako mi ide ten klavír, bol by som na seba hrdý. Pevne verím, že všetko dobre dopadne, a že sa stanem zodpovedným vodičom ….a že v živote najazdím ešte veľa šťastných kilometrov, presne tak ako ste mi to priali na stránke ĽUDIA ĽUĎOM.

Týmto by som sa chcel všetkým ľuďom poďakovať za to, že ste mi pomohli ľahšie kráčať za svojim snom.

Ďakujem!
S pozdravom,
Kristián J.“

Po zvládnutej teórii už obaja chalani majú rozbehnuté praktické jazdy v plnom prúde a na prelome mesiacov máj a jún 2019 ich čakajú záverečné skúšky. Držíme im palce!

Zhrnutie

Vďaka tomuto projektu, ktorý umožnil udržateľnosť pracovných miest pre mladých ľudí z detských domovov pracujúcich v Drahuškove a tým pádom aj realizáciu doplnkového vzdelávania pre týchto mladých ľudí, respondenti projektu zvažujú svoje ďalšie kroky po odchode z Drahuškova a to, po čom najviac túžia  – osamostatniť sa a i napriek nepriazni osudu plnohodnotne sa zaradiť do spoločnosti, žiť, pracovať a uskutočňovať svoje sny a ciele.

Ďakujeme!