2014, Drahuškovo pre svojich kamarátov

Dĺžka trvania projektu · 04/2014 - 09/2014

Celoživotné vzdelávanie ľudí s autizmom prostredníctvom aktivít v chránených dielňach, ktoré rozvíjajú ich záujmy, schopnosti a zručnosti, predstavuje náročný proces vyžadujúci množstvo práce a času. Práve za účelom rozvíjania aktivít v chránených dielňach prebiehal v Drahuškove projekt v období od apríla 2014 do septembra 2014, ktorý financovala:

 


Vďaka projektu bolo možné zabezpečiť koordináciu práce v keramickej a multifunkčnej dielni, kde majú drauhškovskí "kamaráti" možnosť zapojiť svoju fantáziu a vyrábať rôzne keramické výrobky (misky, šálky, srdiečka, zvončeky...), kresliť a maľovať obrazy, maľovať drevené výrobky rôznymi motívmi. V drevárskej dielni "kamaráti" vyrábali zaujímavé drevené výrobky (búdky, liedadlá), ktoré následne maľovali a lakovali.

Príjemné letné počasie umožňovalo terapeutické aktivity realizované v exteriéry ako arteterapia, muzikoterapia, kúpanie, prechádzky ale aj vzdelávacie aktivity ako práca so zvieratkami na farme a starostlivosť o ne, starostlivosť o záhradu.

Pri všetkých aktivitách v chránených dielňach klienti s autizmom majú možnosť vidieť prirodzený cyklus prípravy, tvorby a vytvorenia resp. dosiahnutia cieľa, ktorý často vyžaduje prácu a trpezlivosť. Učia sa, že jedeniu chlebíčka s pomazánkou predchádza jeho príprava, narodeniu kuriatka predchádza starostlivosť o sliepku, vyrasteniu rajčiny predchádza starostlivosť a polievanie zasadenej rastliny, atď.

Všetky aktivity osôb s autizmom prebiehajú v spolupráci s asistentmi vychovávateľa, ktorí sú absolventami detských domovov, a pod dozorom a vedením koordinátorky prác v chránených dielňach.

 

Ďakujeme za podporu!

Aktivity v chránených dielňach
Foto_drahuskovo-pre-svojich-kamaratov_48_39_28011.jpg
Foto_drahuskovo-pre-svojich-kamaratov_49_17_31126.jpg
Foto_drahuskovo-pre-svojich-kamaratov_49_30_80128.jpg
Foto_drahuskovo-pre-svojich-kamaratov_49_57_35114.jpg
Foto_drahuskovo-pre-svojich-kamaratov_50_16_28522.jpg
Foto_drahuskovo-pre-svojich-kamaratov_50_31_27838.jpg
Foto_drahuskovo-pre-svojich-kamaratov_50_40_24254.jpg