2014, Drahuškovo ...aj my sme tu

Dĺžka trvania projektu · 2014

Drahuškovo: ...aj my sme tu“

 

V roku 2014 v Drahuškove prebiehal projekt pod názvom „Drahuškovo: ...aj my sme tu“ podporený Nadáciu J&T a bol zameraný na podporu pracovného uplatnenia mladých dospelých ľudí z detských domovov a náhradných rodín. Komunitné centrum im poskytuje príležitosť pracovať na pozícii asistenta vychovávateľa, ktorá im dáva možnosť rozvíjať svoje zručnosti, vzdelanie, pracovné návyky a schopnosti vedúce k samostatnému životu. Pracovnou náplňou pozície asistenta vychovávateľa je starostlivosť o dospelých ľudís autizmom a prostredníctvom Domova na pol ceste Drahuškovo mladým ľuďom z detských domovov ponúka aj možnosť ubytovania a stravy za poplatok. Príspevok Nadácie J&T pomohol Drahuškov finančne plne pokryť existenciu štyroch z desiatich pracovných miest asistenta vychovávateľa.

V duchu snahy o zlepšovanie možností a schopností mladých ľudí z detských domovov a náhradných rodín na ceste za ich osamostatnením Drahuškovo sa v roku 2014 rozhodlo venovať časť finančného príspevku na zabezpečenie doplnkového vzdelávania v podobe kurzov. Úspešným absolventom kurzov gratulujeme a dúfame, že zvolené kurzy v budúcnosti využijú na maximum.

S veľkou vďakou musíme oznámiť, že v nadväznosti na ukončený projekt „Drahuškovo: ...aj my sme tu“, Nadácia J&T podporila existenciu pracovných miest asistentov aj do roku 2015 v rámci projektu „Drahuškovo: Pomôžte aj nám...". Finančné prostriedky z projektu budú použité na zabezpečenie štyroch miezd pre pozície asistenta vychovávateľa, vzdelávacích pomôcok do chránených dielní potrebných pri práci asistentov s klientami s autizmom a na vytvorenie didaktickej publikácie pre mladých ľudí z detských domovov pod názvom „Z domova do života“, ktorá im bude slúžiť ako pomôcka a sprievodca zložitým životom.

 

J&T

 

Aktivity v Drahuškove
Foto_drahuskovo-aj-my-sme-tu_57_54_77163.jpg
Foto_drahuskovo-aj-my-sme-tu_58_1_38922.jpg
Foto_drahuskovo-aj-my-sme-tu_58_15_61877.jpg
Foto_drahuskovo-aj-my-sme-tu_58_26_61756.jpg
Foto_drahuskovo-aj-my-sme-tu_58_42_90169.jpg
Foto_drahuskovo-aj-my-sme-tu_9_44_22555.jpg
Foto_drahuskovo-aj-my-sme-tu_12_0_57104.jpg