Čo je Drahuškovo?

Komunitné centrum Drahuškovo je unikátne zariadenie sociálnej starostlivosti na pomoc osobám s autizmom. Bolo vybudované vďaka obrovskej práci a iniciatívy mnohých zaintersovaných, veľkého množstva finančných prostriedkov, zahraničným grantom a podpore mnohých donorov a sponzorov. Po trojročnom budovaní je toto zariadenie v prevádzke od 1. 8. 2010. Svoju starostlivosť poskytuje desiatim osobám s autizmom a podobnými postihnutiami. Drahuškovo má vytvorených trinásť pracovných miest pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí pracujú v Chránených dielňach Drahuškova.

Súčasťou projektu je aj umiestnenie desiatich osôb, ktorí boli v pobyte v detských domovoch a dostali príležitosť na ubytovanie a prácu v komunitnom centre tým, že sa stali asistentami vychovávateľov, ktorí pomáhajú v starostlivosti o mentálne postihnutých.

Komunitné centrum Drahuškovo dnes vykonáva svoju činnosť ako:
a)    špecializované zariadenie pre autistov – jedninečné zariadenie komunitného typu aké na Slovensku nikde inde zatiaľ neexistuje
b)    domov sociálnych služieb
c)    domov na pol ceste – ubytovanie, zamestnanie a podpora absolventom detských domovov, ktorí v Drahuškove vykonávajú svoju prácu pre prospech zdravotne postihnutých klientov.

Takto unikátne prepojenie medzi deťmi z detských domovov a ich zmysluplné pracovné naplnenie v podobe starostlivosti o zdravotne postihnuté osoby zatiaľ nikde na Slovensku nie je realizované.

Čo je Drahuškovo
Foto_co-je-drahuskovo_29_49_77207.jpg
Foto_co-je-drahuskovo_32_17_20286.jpg
Foto_co-je-drahuskovo_34_5_84415.jpg
Foto_co-je-drahuskovo_34_33_20299.jpg