2015, Drahuškovo - Pomôžte aj nám

Dĺžka trvania projektu · 1.1.2015 - 31.12.2015